nn


 
 


--- BUGDAYLI MAHALLESİ ---


Buğdaylı Mahallesinin tarih içindeki yerine bakacak olursak,öncelikle civarında bulunan köylerle birlikte aynı tarihlerde kurulmuş olduğunu görebilmekteyiz. Köyün kesin kuruluş tarihi belli olmamakla birlikte, bana göre 1264 yıllarına kadar dayanmaktadır. Buğdaylı adının bir cemaat veya boy adından geldiği tahmin edilmektedir.
----- Buğdaylu, tarih içinde ; Anadolu Beylerbeyliği Kütahya Sancağı,Uşak kazasına bağlı olarak kayıtlara geçmiştir. (1570 yılına kadar Uşak kazası Hayrebat nahiyesine bağlıdır. Hayrebat daha sonra Uşak kazasına bağlı bir mahalle olmuştur.)
----- Buğdaylu Karyesi’ile ilgili bulabildiğim en eski kayıt 1481- 1512 yılları arası Padişah 2,Bayezit dönemine aittir. Daha sonra  yapılan ikinci kayıt 1520 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde,üçüncü kayıt ise 1570 yılında Padişah 2. Selim döneminde  yapılmıştır.
  --- Bu kayıtlardan sonraki görülen kayıtlar 1838, 1844 ve 1898  yıllarında yapılmış olup hepsinde de  “Buğdaylu Karyesi” olarak adı geçmektedir.
----- 1571 yılı kayıtlarında köyde, Yukarı mahalle Mustafa bin Ahmet Vakfı bulunmaktadır. Vakfın gelir kaynağı ise Bağ geliri olarak kayıtlıdır.
     -
Padişah 2.Bayezit Dönemi kayıtları; 1481-1512 yılları

Karye-i Buğdaylu  tabi-i Hayrebat  “an Uşak” ,Timar-i Musa Veledi Timur ve Şeyh Paşa veledi Yahşi, müşterek be-nevbet
Köyde 9 nefera 1 muhassıl bulunmaktadır. Köyde yaşayanlardan bazılarının isimleri, Çoban,Gündoğmuş, Şibli,Togan ve Mezit,
Köyde 1 adet değirmen olup 30 akçe vergisi vardır. Yıllık toplam köy vergisi 1365 akçedir.
Köy arazisinde,buğday 135 kile, Arpa 140 kile,Burçak 4 kile,üretilmiş olarak kayıtlı olup  ayrıca 20 akçe Bostan vergisi verilmiştir.       


Kanuni Sultan Süleyman Dönemi kayıtları; 1520 yılı
Karye-i Buğdaylı ,Uşak Kazasına bağlıdır. Timar-i Ahmet Başlamış beydir. Köyde 19 nefera ,2 mücerred bulunmaktadır,(Nefera,faal erkek,Mücerred baba yanındaki  yetişkin erkek demektir)

--- Köyde yaşayanlardan bazıları; Emirşah, Güvendik, Karasi, Şirmerd, Devlethan, İnebeğ. Köy arazisinde Buğday, Arpa, Yulaf, Burçak  üretilmiştir. Ayrıca  bu sayımda köyde bağ olduğu ve 50 akçe vergi verildiği görülmektedir.
--- Yıllık toplam olarak köyden alınan vergi 1400 akçedir.

 

Padişah 2.Selim Dönemi kayıtları; 1570 yılı
--- Karye-i Buğdaylu ,Uşak Kazasına bağlıdır. Timar-i  Mustafa ve Mehmet  beydir. Ber vech-i iştirak. Köyde 19 faal erkek,13 topraksız insan bulunmaktadır. Köyde yaşayanlardan bazılarının isimleri; Turbali,Acembaba,Bali,Karlı, Şahruh Beğ ve Memi.
Köy arazisinde eski yıllardaki gibi, buğday. arpa,yulaf,burçak ve bostan üretilmektedir. Bu kayıtta bostan vergisi  fazlalaşmıştır. Ancak bağ vergisi eksik görülmektedir .Gene ilk defa bu kayıtta 30 akçe koyun vergisi görülmektedir. Yıllık toplam vergi  3942 akçedir.
            Kuruluşundan bu yana Buğdaylı Köyü en fazla nüfusu 1985 yılında yakalamıştır.1703 kişi.
Sizlere belki yüz yıl önce söylenen bir Buğdaylı türküsünün sözlerini aktarmak istiyorum.
 
“ Yörüklerin  keçileri alabaş
  Mustafa’nın eğlendiği karataş
  İnce Memet atar atar vuramaz
  Buhurcular dumanından duramaz
  Kalk gidelim bu köy bize yaramaz”

NOT ; Buğdaylı köyü ile ilgili olarak araştırdığımız sınırlı kitaplardan edinebildiğimiz bilgiler bu kadarla sınırlıdır. Aktarmaya çalıştığımız bilgiler kesinlikle doğrudur. Belki konuların sıralamasında hatalarımız olmuştur. Ancak ben bir Akademisyen değilim. Amacımız  sadece Karahallı tarih ve kültürüne küçükte olsa bir katkıda bulunabilmektir.

   Buğdaylı köyü Uşak İli Karahallı İlçesine bağlı bir yerleşim birimidir.Köy nüfusu 953 kişi olup hane sayısı 400 dür. Buğdaylı köyü Karahallı ilçesine 2 klm mesafededir. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 850 metredir. Köyün doğusunda Karahallı ilçesi, Batısında Kaykıllı köyü,Güneyinde Sırıklı ve Ekizbaba köyleri,kuzeyinde ise Paşalar köyü bulunmaktadır.
Köyün ulaşımı ilçeye bağlı asfalt bir yolla yapılmaktadır. Yol yeni ve düzgün olup yaz kış açık durumdadır.
Köy yerleşimi 3 tepenin yamaçları üzerine kuruludur. Karasal bir iklim hüküm sürmektedir.
Köyde resmi olmamakla birlikte halk tabiri ile Aşağı  ve Yukarı olmak üzere 2 mahalle bulunmaktadır. Köy halkı geçimini dokumacılıkla  sağlamaktadır. Ayrıca köyde yaşayan bir çok emekli bulunmaktadır. Köy 1.derecede Karahallı ilçesinin etkisi altındadır.


FİZİKSEL YAPI VE ÇEVRESEL KAYNAKLAR

            Köy eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. Arazinin temeli kayalıktır . Aşağı  Mahalle ve civarı topraklar daha verimli olarak bilinmektedir. Köyde yağışa bağlı tarım yapılmaktadır.

SU VE ELEKTİRİK DURUMU

            Köyün içme suyu Coğuplu deresinden gelmektedir.18klm mesafeden getirilen su yeterli olmakla birlikte çift terfi sistemi nedeniyle maliyeti yüksektir. Suyun kalitesi orta derecedir. Köy arazisinde su çıkan yer yok gibidir. Yapılan sondajlarda en az 250 metreden su çıkabileceği öğrenilmiştir. Köy dışında bulunan Kuyu Boğazı denilen mevkide hangi tarihte yapıldığı belli olmayan 6 adet su kuyusu bulunmaktadır. Çok eski yıllarda köy suyunun bu bölgeden temin edildiği bilinmektedir. Yerinde gördüğümüz kuyular  birbirine yerin 10 metre altından kanallar vasıtasıyla bağlantılı olduğu hatta bu yer altı kanallarının köy içine kadar geldiği eski yıllarda faal bir durumda olduğu anlatılmıştır. Mevcut kuyulardan birisinin suyu halen içmeye kullanılmaktadır.
Kövdeki elektirik enerjisi  yeterli ve problemsizdir.

SAĞLIK

Köyde bir adet lojmanı ile birlikte yapılmış sağlık ocağı bulunmaktadır. Hiçbir resmi görevlinin bulunmadığı bu bina15 yıldır boş bir vaziyettedir. Köye bir ebe görevlendirilmesi talep edilmektedir.

SOSYAL VE EĞİTİM DURUMU

Köyde 1 ilk öğretim okulu bulunmaktadır,1946 yılında açılan köy okulu A kategorisindedir.98 öğrencinin eğitim gördüğü okulda 12 öğretmen ve 1hizmetli görev yapmaktadır .Okulda bilgi teknoloji sınıfı,fen laboratuvarı ve ana sınıfı bulunmaktadır. Köyden 25 öğrenci taşımalı eğitimle Karahallı’da okumaktadır.
Köyün okur yazar oranı yüksektir Köyden yetişenler arasında;1 hakim,1savcı,10 doktor,1 Albay,1 Yarbay,çok sayıda öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca köyün gururla bahsettikleri Amerikada eğitim görmüş halen Boğaziçi Üniversitesinde öğretim görevli olan bir şahsiyet bulunmaktadır.

HAYVANCILIK

Köyde hayvancılık hiç yok gibidir. Birkaç ailede az sayıda küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

TARIM

Köy sınırı içinde koruluk yoktur. Bu durumu gören köy halkı ağaçlandırma için büyük bir  faaliyette bulunmuştur Turpçu tepesi olarak bilinen yere 150 dönüm üzerine 45 bin ağaç dikilmiştir. Buğdaylı köyü badem ağaçları ile ünlüdür. Bölgenin en iyi ve lezzetli bademi yetiştirilmektedir .Her evin bahçesinde 10 adet ve fazlası badem ağacı bulunmaktadır, Köyde herkesin kendisine yetecek kadar tarla ve bağı bulunmaktadır. Ticari amaçla yapılan tarım ve üretim yoktur.1500 dönüm civarında ekilebilir arazi bulunmaktadır. Buğday, nohut, bostan ekilmektedir.

GEÇİM KAYNAKLARI

Köylüler geçimlerini dokumacılık yoluyla temin ederler. Ayrıca emekliler bulunmaktadır .Halen 35 evde otomatik dokuma tezgahları ile fason dokuma yapılmaktadır. Viskon bezi,ceplik ve kaput bezi üretilmektedir,
Eski yıllardaki canlılık bu gün kalmamıştır.

DİĞER KONULAR

Buğdaylı, seyyar satıcı ve tüccarın bol olduğu bir köydür. Seyyar satıcılık ve ticaretin yüz yıllardır yapıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca çevrede en çok zengini ve en çok fakiri olan köy olarakta bilinir.
Köyde 7 bakkal dükkanı ve 4 kahvehane bulunmaktadır .Kahveler yazın boş kışın ise doludur. Hiçbir sosyal yaşamın görülmediği köyde tek canlılık kahve sohbetleri ve komşuluk ilişkileridir. Köyde hiçbir adli olay meydana gelmemektedir. Sakin ve sessiz bir köy yaşamı sürdürülmektedir.
Köyün kanalizasyon sistemi yeterlidir. Köydeki kalabalık aileler, Aydınlar,Ayanlar,Kadılar,Hacı ümmetler olarak bilinenlerdir. Köyde aşağı ve yukarı cami olmak üzere 2 cami bulunmaktadır. Her iki caminin din görevli kadrosu tamamdır.  Köy meydanında hayır sever işadamı Rasim Çelik tarafından bağışlanmış bir cenaze yıkama ünitesi bulunmaktadır.
Köy meydanında büyük ve güzel bir Atatürk heykeli bulunmaktadır
Köyde biri eski biri yeni olmak üzere 2 adet Muhtarlığa ait hizmet binası bulunmaktadır. Eski binada Muhtarlık bürosu bulunmakta,yeni binada ise kahvehane ve iş yeri ve yazıhane türü yer vardır.
Köy Muhtarlığını Ahmet AYDIN yapmaktadır. Kendisi Aydınlar sülalesindendir.
Görüştüğümüz köy halkı genel olarak köyden yetişen iş adamlarının köylerine yatırım ve yardım yapmadıklarını beyan etmektedirler.

NOT:
Buğdaylı köy gezimizde bize yardım ve kolaylık gösteren Muhtar Ahmet Aydın,Aza Durmuş Tufan ile bahçesinde bükme ve ayran ikram eden eski muhtar Sefer Ay ve okulda kendileri ile görüştüğümüz tüm öğretmenlerimize ilgilerinden dolayı  teşekkürlerimi sunarım.
            Ayrıca Aşağı Mahallede bulunan kültürel varlık durumundaki küçük göl ile Kuyu Boğazında bulunan su kuyularının korunmasını özellikle tavsiye ederim.

Araştırma: Mehmet ÇOLAK
 
   
 
   
 
Anasayfa  |  Gazetemiz  |  Haber - Duyuru  |   Kuruluş Hikayemiz   |  Vakıf Gayesi   
|  Karahallı Yönetim  |   Lehçemiz - Şivemiz   |  Mahalleler - Köyler  
|  Sülale isimleri   |    Fotoğraf Galerisi| İletişim