--- KARBASAN MAHALLESİ ---


      Sevgili okurlar haber bültenimizin programı gereğince bu sayımızda sizlere Karbasan Beldesini tanıtmaya  çalışacağız Aslında bu tanıtımın bir bölümünde Karbasan beldesinin tarihinede yer vermek istemiştik.
Ancak bu konuda bilgi ve belgeye ulaşamadık.
           
KARBASAN BELDESİ:

Uşak ili Karahallı ilçesine bağlı bir yerleşim birimidir.
Belde nüfusu 1937 kişi olup hane sayısı 650 dir.
Kasaba Uşak ve Denizli illeri sınırında bulunmaktadır .Beldenin kuzeyinde Karahallı,doğusunda Çivril vardır.
Karahallı’ya uzaklık 6 klm,Uşak’a uzaklık ise 66 klmdir.Çivril ilçesine olan uzaklığı 16 klmdir.
Karbasan’ın deniz seviyesinden yüksekliği 870 metredir .Kasabaya ulaşım asfalt kaplı bir yolla sağlanmaktadır .Ulaşım yaz kış açıktır. Karbasan beldesi düz bir alan üzerine kurulmuştur .Karasal bir iklim hüküm sürmektedir.
Beldede Namık Kemal ve Fevzi Çakmak isimli iki mahalle bulunmaktadır. Belde halkı  geçimini tarım,dokuma ve hayvancılıkla sağlamaktadır .Kasaba 1. Derecede Karahallı ilçesinin etkisi altındadır.

FİZİKSEL YAPI VE ÇEVRESEL KAYNAKLAR
Karbasan jeolojik olarak düz bir alanda kurulmuştur .Arazinin temelini paleozoyik yaşlı birimler oluşturur .Arazi etüdlerinde ince bir toprak örtüsünden sonra killi kireç toprak gözlemlenmiştir .Yerleşime uygun olmayan alan yoktur Arazi hafif ve orta eğimlidir. Kahverengi orman toprağıdır .Arazide fiziki problem yoktur.Tütün ve bağcılık ile yağışa bağlı tarım yapılmaktadır..


SU VE ELEKTİRİK DURUMU

Belde suyu Yakadağdan gelmektedir. Su yeterli ve kalitelidir .Çevrenin en iyi suyu olarak bilinir.Yaz mevsiminde Çivril ilçesinden takviye su alınmaktadır. Köy kenarında bulunan Ödeler deresi periyodik akışlı olup yazın kurumaktadır Belde topraklarında 50 ile 250 metre arasında su çıkmaktadır,Elektirik enerjisi yeterli ve problemsizdir.

SAĞLIK:

Beldede 3 katlı bir sağlık ocağı bulunmaktadır .Kadrosunda 1 ebe,1 sağlık memuru vardır. Ayrıca haftada 1 gün Karahallı’dan kontrol ve muayene için doktor gelmektedir .Beldede kadrolu bir doktora ihtiyaç vardır Sağlık ocağı bünyesinde 4 adet lojman olup yalnız 1 lojman doludur.

SOSYAL VE EĞİTİM DURUMU:
Beldede 1 ilk öğretim okulu bulunmaktadır.190 öğrenci eğitim yapmaktadır Ayrıca 20 ana sınıf öğrencisi vardır. Okulda 12 öğretmen görev yapmaktadır .Beldede oturan 15 öğrenci üniversite eğitimi görmektedir .Ayrıca 20 öğrenci taşımalı olarak Karahallı’da lise  eğitimi  görmektedir.
Kasabanın okuma yazma oranı %70 dir.60 yaş altı herkes okur yazardır Bu oran yüksek olmakla beraber eğitim seviyesi düşüktür. Yetişenler arasında Doktor,Avukat,Öğretmen,Mühendis ve bir Kaymakam adayı bulunmaktadır. Kasaba halkının tamamı yerli kökenlidir. Sosyal bir ayrım bulunmamaktadır .Yaşam biçimi bölge ile aynıdır. Komşuluk ve kahvehane dışında sosyal yaşam yoktur.

HAYVANCILIK:

Beldede yaşayan 4 ailede 100 er adetlik küçük baş hayvan sürüsü bulunmaktadır .Diğer  ailelerin tamamına yakınında 10-15 küçük baş hayvan bulunmaktadır. Yapılan hayvancılık tamamen belde halkının kendi ihtiyaçları içindir. Ticari amaçlı hayvancılık adeta yok gibidir.

TARIM:

Beldede 10 bin dönüm palamut korusu bulunmaktadır .Bölgenin her yerinde olduğu gibi söz konusu korular yok olmaktan son anda kurtarılarak Orman İşletmesi gözetimine alınmıştır. Karbasan halkına ait 5 bin dönüm bağ vardır. Bağlarda ince kara, iri kara, tilki kuyruğu, tipi üzümler yetiştirilmektedir .Üretilen üzümler Tekel veya özel sektöre satılmaktadır .Bunun dışında çok miktarda üzüm mahalli piyasada satılmaktadır Bağcılık eski ve doğal usullerle yapılmaktadır. Bölgedeki en düzenli ve gösterişli bağcılık Karbasanda yapılmaktadır. Her ailede 10 veya 20 dönüm civarında bağ mevcuttur .Karbasan ekilebilir arazi durumu ile bölgedeki en çok tarlaya sahiptir .Sırasıyla en çok arpa,buğday,nohut,tütün ve haşhaş ekilmektedir. Ürünler özel sektöre satılmaktadır,

DOKUMACILIK:
Beldede 60 aile geçimini dokumacılıkla sağlamaktadır. Bu ailelerde 5 veya daha fazla tezgah bulunmaktadır.Genellikle sargı bezi ve kaput bezi dokunmaktadır. Dokumanın çoğu fason üretimdir .Eski ve yeni model dokuma tezgahları bulunmaktadır Dokuma sektörü eski yıllara rağmen hareketliliğini yitirmiştir.


DİĞER KONULAR

Beldenin kanalizasyon sistemi yenidir Çok fazla bir eksiği bulunmamaktadır
Hacı deliler, Paçalılar ve Kasaplar sülaleleri kalabalıktırlar.
2 katlı belediye hizmet binası bulunmaktadır.
PTT acentesi ve belediye misafirhanesi bulunmaktadır.
Beldede 3 adet kahvehane mevcuttur.
Beldede 3 adet cami vardır. En eski cami Yukarı Camidir.1713yılında yapılmıştır .İnce ve süslü bir yapıya sahip cami külliyesi ile görkemli bir durumdadır.
Beldede 3 adet köy çeşmesi bulunmaktadır Koca Çeşme 115 yıllıktır. İlginç ve tarihi görüntüsü ile dikkat çeker.


BELEDİYE HİZMETLERİ

Karbasan beldesi 1992 yılında belediye olmuştur.1992-2004 yılları arasında 2 dönem Halil İbrahim Erdem başkanlık yapmıştır .Kurucu başkan olan şahsiyet beldede olumlu ve gözle görülür hizmet bırakmıştır.
Yeni seçilen Belediye Başkanı Hasan Ali Işık :22.10.1969 Karbasan doğumludur. Ramazan ve Hanım oğludur, Hamdiler sülalesindendir. İlkokul mezunu olan başkan evlidir .Daha önce dokumacılık,inşaat ustalığı ve taşeronluk yapmıştır. Hiçbir siyasi geçmişi olmayan başkan belde halkının yoğun isteği üzerine aday olarak seçime katılmıştır Nezaket ve ciddiyeti ile dikkat çeken başkanın faydalı işler yapacağına inanılmaktadır.
Karbasan belediyesinde: 7 memur 4 işçi personel görev yapmaktadır Gelirleri,su,otobüs,kum kamyonu ve kepçe gelirleridir,Belediye hizmetinde ise: 1 hizmet aracı,2 midibüs,1 kamyon,1 çöp kamyonu,1 kepçe,1 traktör,1 itfaiye aracı bulunmaktadır.

KARBASAN TARİHÇESİ:
Amatör olarak yaptığımız incelemelerde Karbasan tarihi ile ilgili bilgi ve belgeye ulaşamadık. Beldedeki en eski yapı olan Yukarı caminin 1713 yılında yapıldığı göz önüne alınırsa bölgedeki diğer köylerle beraber aynı tarihlerde kurulmuş olabileceği muhakkaktır. Tarih içinde Karbasan’da Hacı Osman Efendi ve Hacı Ali Efendi Medreselerinin bulunduğunu görüyoruz. Bu medreselerden birisi 1914 yılına kadar işlevini sürdürmüştür. Karbasan beldesi geleneksel kıyafet yönünden litaratüre girmiş bir yerleşimdir. Cıngıllı fes özellik arzetmektedir.
     
NOT: Karbasan gezimizde bize kolaylık gösteren zamanını ayıran özel otosu ile çevreyi gezdiren özel olarak bükme getirten sayın Belediye başkanına ve belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

   
Araştırma: Mehmet ÇOLAK
 

 

 

   
 
Anasayfa  |  Gazetemiz  |  Haber - Duyuru  |   Kuruluş Hikayemiz   |  Vakıf Gayesi   
|  Karahallı Yönetim  |   Lehçemiz - Şivemiz   |  Mahalleler - Köyler  
|  Sülale isimleri   |    Fotoğraf Galerisi| İletişim