n


 


--- ALFAKLAR KÖYÜ ---


KÖYÜN KISA TARİHÇESİ:

Alfaklar köyü köken olarak Akkoyunlu Türkmenlerindendir. Akkoyunlular, Oğuzların Üçoklar zümresine dahil Bayındır boyundandır. 1520 yılında,Uşak kazasında Akkoyun Yörüklerine bağlı 21 cemaat bulunmaktadır.
Ali Fakihlar, Kökez, Sevinçler ve Karalar gibi.
1520 yılı kayıtlarına göre Ali Fakihlar cemaati yıllık vergi ve hasılatını Anadolu Beylerbeyine vermiş, 1570 yılı kayıtlarına göre ise Padişah hassına dahil edilmiştir.
1570 yılı kayıtlarında Ali Fakihlar köy olarak kayıtlı görülmekte olup 42 yetişkin nüfus, 1 din görevlisi ve 1 cami bulunmaktadır.
Köy halkı tarafından söylenen rivayete göre ise, köy Aydın tarafından gelen Yörükler tarafından kurulduğu şeklindedir.

COĞRAFİ DURUMU:
Alfaklar köyü Uşak ili Karahallı ilçesine bağlı bir yerleşim birimidir. İlçe merkezine uzaklığı 18 km,il merkezine olan uzaklığı ise 32 km dir.
Doğusunda Budaklar ve Yayalar köyleri,batısında Karayakuplu köyü, güneyinde Duraklı ve Külköy ve Banaz çayı,kuzeyinde ise Kökez köyü bulunmaktadır.
Hakim bir tepe üzerindeki düz alanda kuruludur. Köyün Uşak,Sivaslı ve Karahallı ile irtibatını temin eden yol asfalt olup yaz kış açıktır.

SU VE ELEKTRİM DURUMU:

Köyün içme suyu 20 yıldır Höyük mevkisinden temin edilmekte olup Karayakuplu köyü ile müştereken kullanılmaktadır. İçme suyu iyi ve yeterlidir.
Köy arazisinde 150 metre derinlikten su çıkarılmaktadır. Elektrik, ulusal şebekeye bağlı olup yeterli ve sorunsuzdur.


NÜFUS:

Alfaklar köyü 140 hane ve 627 nüfusa sahiptir.Nüfus ağırlığı orta yaşlılardan oluşmaktadır.Köy halkının sosyal yapısı,adet ve gelenekleri çevredeki köylerle benzerlik göstermektedir. Köy halkı birince derecede Uşak ilinin etki alanı içindedir. Köyden en çok göç Uşak iline verilmiştir.

EĞİTİM:
Köy halkının % 95 i okur yazardır.Köyde bir ilköğretim okulu bulunmaktadır.
8 sınıflı okulda 10 öğretmen görev yapmakta olup 145 öğrenci eğitim görmektedir.Ayrıca okula Karayakuplu köyünden taşımalı olarak öğrenci gelmektedir. Köyden 10 öğrenci lise tahsili için Uşak iline gitmektedir. Yüksek tahsilde ise 3 öğrenci bulunmaktadır.

KÖYDEN YETİŞENLER:
Çok eski yıllarda köyden göç eden Amiral Ziya Coşkun. Komando Albay Ahmet Cesur, Kurmay Albay Nuri Demir ve Yüzbaşı Ümit Coşkun gibi askeri şahsiyetlerin dışında 20 astsubay, 6 doktor, 1 ekonomist, 15 mühendis,30 öğretmen,2 öğretim görevlisi, 2 avukat ve 1 milli eğitim müfettişi bulunmaktadır. Padişah Abdülhamit’in borazancıbaşısı olara görev yapan Yetimlerin Ahmet veya Vezir Ahmet isimli bir şahıstan övgü ile söz edilmektedir.

SAĞLIK:
Köyde sağlık ocağı bulunmakla beraber personeli yoktur. Karahallı’dan ayda birkaç kez gelen sağlık ekibi köyde tarama ve kontrol yapmaktadır. Köy halkı sağlık sorunları için genel olarak Uşak iline gitmektedir.

TARIM:
Köy sınırları içinde 16 bin dekan tarla,700 dekar bağ bulunmaktadır.
Tarım için 50 traktör ve 2 patoz hizmet vermektedir. Köyde ağırlıklı olarak arpa,buğday, nohut ve haşhaş üretilmektedir.Nohutun kaliteli olduğu bilinmektedir.Bağlarda ise sofralık üzüm yetiştirilmektedir.Siyah üzümler şaraplık olarak satılmaktadır. Tilki Kuyruğu ve Hırsız Koparamaz cinsi üzümler kaliteli ve iyi cins üzüm olarak sayılmaktadır. Köy sınırları içinde özel mülkiyete ait 200 dekar meşe korusu bulunmakta olup 2 yıl önce 2 bin dekar alana çam ağacı dikilmiştir. 1940 lı yıllara kadar köy arazisi 2 ağa tarafından tasarruf edilirken toprak reformu ile köylüye toprak dağıtılmak suretiyle tarımın ilerlemesi sağlanmıştır.

HAYVANCILIK:
Köyde 15 sürü küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Küçükbaş hayvanlar beslenerek satılmaktadır.

MUHTAR:
Halil Altın
AZALAR: Yakup Akgün, Süleyman Acar, Talat Korkmaz, Recep temel

DİĞER KONULAR:

Köye hizmet getirme amacıyla kurulan,Uşak’taki esnafların maddi desteği ile hizmet veren Alfaklar Köyü Güzelleştirme Derneği bulunmakta olup başkan Osman Demir’dir.

KÖYÜN KALABALIK VE TANINMIŞ AİLELERİ:
Hatipler, Sağlar,Yetimler, Tavukçular, Sopalar, Topuzlar, Giritliler ve Bozkır’lardır.
Giritliler olarak bilinen aile Türk-Yunan mübadelesi sırasında iki aile olarak köye yerleşmişlerdir.Bu aile halen köyde yaşamını devam ettirmektedir.
Köyde; köy konağı, 1 cami, 1 köy derneği, 2 bakkal, 3 kahvehane, 1 berber bulunmaktadır. Ayrıca köyde bulunan  8 adet dokuma atölyesinde fason bez dokunmaktadır.

TARİHİ YAPI VE KALINTILAR:

Köy camisi yanındaki asırlık çınar ağacı, Kadı Korusu ve Çeşme yanı mevkisindeki tarihi kalıntılar, Merdivenli mağara içindeki kuyu, 5 km uzunluğunda kanyon,Banaz çayının ikinci ana kaynağı olan Kocapınar bulunmaktadır.
Alfaklar köyü 18 ay süreyle Yunan işgali altında kalmıştır. Köyde bir levazım taburu ve bir askeri revir olduğundan söz edilmektedir. İşgal yıllarında köyde ölen Yunan askerlerinin gömüldüğü bir mezarlık bulunmaktadır.
Yunan ordusunun köyü terk etmesi sırasında,Sarı Memet, Hoppalarlı Memet ve Köse Memet isimli şahıslar esir olarak Yunanistan’a götürülmüşlerdir.
Ayrıca o yıllarda kimsesiz ve yetim bir çocuk olan Köroğlan adıyla bilinen bir çocuk Yunan komutanı tarafından evlatlık olarak Yunanistan’a götürülmüş,15 yıl orada kaldıktan sonra dönmüştür.Bu çocuğu Uşaklı bir esnaf Yunanistan’da görerek tanımış ve geri getirilmesine vesile olduğu söylenmektedir.
Yunan işgali sırasında köy muhtarı olan turşucu Dede isimli şahıs oldukca yararlı olmuştur. Ayrıca Hacı Mıstık dede lakaplı bir kişi Kuvayı Milliyeci olarak görev yapmıştır. Alfakların kurtuluşunda Yüzbaşı Kamil isimli bir aynı köylü bir komutan görev yapmıştır.


ŞEHİT VE GAZİLER:

Köy halkından Çanakkale harsinde 9 şehit, Balkan harbinde ise 14 şehit verildiği söylenmektedir. Terör gazisi 1 astsubay ve 1 er bulunmaktadır. Kıbrıs gazisi olarak Süleyman Bozkurt ve Ramazan Doğan isimli iki kişi bulunmaktadır.

ESKİ YILLARA AİT ADET VE GELENEKLER:

Düğünlerde Seymen ekibi gösteriler yapmaktadır. Düğün ve Hıdırellezlerde ise,uzun bir sırığın ucuna portakal veya elma ve bir ayna takılarak bu sırık süslenirmiş.Sırığı çok güçlü ve kuvvetli olan gençler taşırmış. Bu adetin bu gün unutulduğu söylenmektedir.

30 yıl öncesine kadar köyde güreş tutulur ve cirit oynanırmış. Eski yıllarda köy düğünleri 4 gün 4 gece sürermiş.Köyün özellik arzeden giysileri arasında,kadınların taktığı altınla süslü tepelik,süslü ve tuluplu zıbın,kutnu üç etek bulunmaktadır.

KÖYÜN İHTİYAÇLARI;
İçme suyu deposunun büyütülmesi, Uşak-Karahallı arası yolun bakım ve onarımı, Sağlık ocağına ebe görevlendirilmesi, resmi kadrolu din görevlisi verilmesi.

NOT:

Köy incelememiz sırasında bize bilgi takviyesinde bulunan Dernek Başkanı Osman demir ve araştırmacı- öğretmen Ramazan Şentürk’e teşekkür ederim.

Araştırma: Mehmet ÇOLAK
 

 

   
 
Anasayfa  |  Gazetemiz  |  Haber - Duyuru  |   Kuruluş Hikayemiz   |  Vakıf Gayesi   
|  Karahallı Yönetim  |   Lehçemiz - Şivemiz   |  Mahalleler - Köyler  
|  Sülale isimleri   |    Fotoğraf Galerisi| İletişim