nnnnnnnnnnnnn--- DELİ HIDIRLI KÖYÜ ---


KISA TARİHÇESİ:

Delihıdırlı cemaati Türkmen Yörükanı taifesindendir. Delihıdırlı cemaatinin şimdi köyün bulunduğu yere iskan edilme ve yerleşme tarihi ve köyün kuruluş tarihi kesin olarak belli değildir.
Türkiye coğrafyası içinde aynı isimle başka bir köy ve topluluk bulunmamaktadır. Buda göstermektedir ki Delihıdırlı cemaati hiç ayrılmadan toplu olarak aynı yere iskan edilmiştir. Delihıdırlı köyünün tarih içindeki ilk kaydını 1844 yılında görebiliyoruz. 1908 yılı kayıtlarında köy 216 hanedir.
216 hanelilik bir köy olması kuruluş tarihinin eski yıllara dayandığını göstermektedir. Delihıdırlı köyü Çanakkale harbinde Hasan oğlu Halil ve Bekir oğlu Hüseyin adında iki evladını şehit olarak vermiştir.

COĞRAFİ DURUMU:

Delihıdırlı köyü Uşak ili Karahallı ilçesine bağlı bir yerleşim birimidir. İlçe merkezine uzaklığı 2,5 km, il merkezine olan uzaklığı ise 62 km dir. Köyün doğusunda Çokaklı köyü, batısında Karahallı ilçesi, güneyinde Karbasan beldesi, kuzeyinde ise Külköy ve Coğuplu köyleri bulunmaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği 900 metre civarındadır. Köy iki kuru dere arasında bulunan alçak bir tepe üzerine kurulmuştur. Köyün ilçe ve çevre ile bağlantısı asfalt bir yolla sağlanmaktadır. Yol yaz kış açık durumdadır.

SU VE ELEKTRİK DURUMU:
Köy civarındaki diğer köyler gibi kurak bir arazi üzerindedir. Zeminden 150 metre aşağıdan su bulunmaktadır. Köyün içme suyu ihtiyacı  eski yıllarda Karahallı yolu üzerinde bulunan kuyulardan sağlanmaktaydı. Bu gün köyün içme suyu Keycek deresinden temin edilmektedir. Keycek ile köy arasında 1800 metre bir boru hattı yapılmış olup bu içme suyu kaliteli ve yeterlidir
.Köyün elektrik enerjisi ulusal sistemden sağlanmakta olup sorunsuzdur.

SOSYAL DURUM VE DİĞER BİLGİLERi

NÜFUS:
Delihıdırlı köyü 354 hane ve 1100 nüfusa sahiptir.Genç nüfus yoğundur. Köy halkının sosyal yapısı,gelenek ve görenekleri çevredeki diğer köylerle benzerlikler göstermektedir. Köy birinci derecede Karahallı ilçesinin etki alanı içindedir. Köyden yetişenler arasında 3 kaymakam, 2 avukat, 3 doktor, 2 pilot, 6 subay-astsubay, 20 öğretmen,1 mimar,ABD de görevli 1 mühendis ve İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürü bulunmaktadır.

EĞİTİM:
Köy halkının %99 u okur  yazardır. Köyde 9 derslikli iki binadan oluşan bir ilköğretim okulu bulunmaktadır. Okulda 4 kadrolu ve 7 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Okulda 139 ilk öğretim okulu öğrencisi ile 13 ana okul öğrencisi eğitim görmektedir. Çevre köylerden 37 öğrenci taşımalı olarak köye gelmektedir. Okulda görev yapan öğretmenler lojman ve kiralık ev bulunmaması nedeniyle il veya ilçeden servisle gelmektedir. Okul binası kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Okulda bilgisayar sınıfı ve fen laboratuarı yoktur.

SAĞLIK:
Köyde hayırsever iş adamı Cahit cihan tarafından 2000 yılında yaptırılan bir sağlık evi bulunmaktadır.Lojmanlı olan sağlık evinde 1 ebe görev yapmaktadır.
Ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin yanı sıra aşı ve ilk müdahale tedavi işleri yapılmaktadır.

GEÇİM KAYNAKLARI:

Köy halkı geçimini dokuma,tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Ayrıca köy halkından bir çok kişi Almanya,Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde işçi olarak çalışmaktadır.

HAYVANCILIK:

Köyde 8 aile geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır. 50 adet keçi, 350 adet koyun olmak üzere toplam 400 adet küçük baş hayvan bulunmaktadır. Hayvancılık sadece yetiştirip satmak için yapılmaktadır.


TARIM:

Köy sınırları içinde 10 bin dekar meşe korusu,10 bin dekar ekilebilir arazi ve 5 bin dekar civarında üzüm bağı bulunmaktadır. Arazide ağırlıklı olarak arpa,buğday,nohut ve tütün ekilmektedir. Delihıdırlı köyü çevredeki en iyi bağcılığı yapan köylerden birisidir.İrikara ve Çekirdeksiz tipi üzümleri çevrenin en iyi üzümleri olarak bilinmektedir. Yetiştirilen üzümler şaraplık olmak üzere satılmaktadır. Tekirdağ ve Bekilli ilçesindeki şarap fabrikalarına yılda yaklaşık 100 kamyon üzüm satılmaktadır. Köyde bağcılık eski usüllerle yapılmakla beraber son yıllarda fenni bağcılık yapılmaya başlanılmıştır.

Delihidırlının bir özelliği ise köydeki evlerde yapılan ev tipi şarap üretimidir.

DOKUMACILIK:
Köyde 300 adet otomatik dokuma tezgahı bulunmaktadır. Genel olarak fason üretim yapılmakta olup ürün çeşidi hambez ve ceplik olmak üzere sınırlıdır.

MUHTAR:
Kamil Erdoğan
AZALAR: Gökmen Emir, Osman Arslan, Alaattin İnal ve Talip Uğuz

KÖYÜN TANINMIŞ VE KALABALIK AİLELERİ:
Katırcılar, Ulaşanlar, Baltalar, Kalaycılar

DİĞER KONULAR:

Köyde muhtarlık hizmet binası, futbol kulübü, 5 bakkal, 3 kahve ve 1 cami bulunmaktadır. Köy içindeki bir evin bahçesinde bulunan bir odada “Hıdır dede” yatır veya türbesi olarak bilinen bir yer vardır. Yatırın kim olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Köyden yetişen kişilerin zaman zaman köye hayır ve yardımda bulundukları bilinmektedir.

KÖYÜN İHTİYAÇLARI:
Köy içi yollar bozuktur. Yazın toz kışın ise çamurdan geçilmemektedir. Köyün kanalizasyon sistemi yetersizdir.

NOT:
Bu belgesel GÜL NAKLİYAT (Ömer Gül) maddi katkılarıyla hazırlanmıştır.

   
Araştırma: Mehmet ÇOLAK
 

 

   
 
Anasayfa  |  Gazetemiz  |  Haber - Duyuru  |   Kuruluş Hikayemiz   |  Vakıf Gayesi   
|  Karahallı Yönetim  |   Lehçemiz - Şivemiz   |  Mahalleler - Köyler  
|  Sülale isimleri   |    Fotoğraf Galerisi| İletişim