--- BOĞAZ MAHALLESİ ---


YERİ VE DURUMU

Uşak ili Karahallı ilçesinin merkeze bağlı bir mahallesidir. Mahalle ilçe merkezinin kuzey batısında yer almaktadır.Mahalle yerleşim olarak boğaz şeklindeki bir mevki üzerindedir. Mahalle adı da bu nedenle Boğaz olarak verilmiştir. Mahallenin büyük bölümü Bademlik tepesi yamaçlarındadır.Doğusunda Konak mahallesi, güneyinde Dere mahallesi,batısında Paşalar yolu,kuzeyinde ise Bademlik tepesi bulunmaktadır.
Mahallenin kadastro çalışmaları 1986-1988 yılları arasında tamamlanmıştır.
Yüz ölçümü 4416 dönümdür. Parsel sayısı 1403 olup ada sayısı 42 dir.

TARİHÇESİ
Mahallenin tarihi 500 yıl civarındadır. Karahallı köyünün ilk kuruluşunun yer olarak Boğaz ve Dere mahallelerinin birleştiği kesim olarak tahmin edilmektedir. Mahalledeki eski binalar Vişne,Kiraz,Çilek ve Narlı sokaklarda bulunmaktadır.

HANE VE NÜFUS DURUMU
Hane sayısı 200 olup nüfus sayısı 850 dir. Nüfus yoğunluğunu orta yaş gurubu oluşturmaktadır. İlçenin en fazla göç veren mahallelerinden birisidir.

YER ADLARI VE ÖZELLİKLERİ
Tepe saha , Bademlik , Kıran , Boğazardı , Kıranardı , Alay avganı , Akçaalan , Biber tarlası , Paşalar yolu , Topalın koru , Sızık , Cavırın kuyu , Pirenlik , Deli Ümmet avganı , Çimenoğlu köprüsü , Paşalar avganı , Ortatepe , Erikçiler ,Kilciler , Önürt.
Cavırın kuyu ve Sızık eski mesire yerlerindendir.Bademlik tepesinde bulunan gazino ve badem ağaçları yakın yılların en gözde yerlerindendir. Mahallede ekilebilir arazi yeterlidir. 100 dönüm civarında bağ bulunmaktadır. En çok arpa , buğday , nohut, mercimek ve karışımlı bostan yetiştirilmektedir.

PARK
Paşalar yolu üzerinde bulunan çocuk parkı

CADDE VE SOKAKLAR
Mahallede cadde yoktur.Akasya , Atilla, Ayva, Çam,Ceviz, Çilek, Fındık, Kiraz, Kars, Kayseri, Nar,Selvi;Söğüt, Vişne,yayla ve Zümrüt sokaklar bulunmaktadır.

RESMİ KURUMLAR
 Merkez Sağlık Ocağı, Kapalı olan Veli Özer Ortaokulu ve Acarlar İ.Ö.Okulu.

İŞYERLERİ
24 adet irili ufalı dokuma atölyesi,3 bakkal ve bir kahvehane bulunmaktadır.

CAMİLER
Tekinler camisi,Tekinler sülalesi tarafından 1894 yılında yaptırılmış olup tarihi belli değildir. Bilal camisi veya Bilal mescidi olarak ta bilinir.
Cambaz camisi, Canbazlar sülalesi tarafından yaptırılmış olup kesin tarihi belli değildir.

TARİHİ YAPI VE VARLIKLAR
Emirler evi, Çolak Rıza evi, Kaymakamlar evi, İsmiler evi, Hacı Sağırlar odası, Cicili Bekir damı,Çimenoğlu köprüsü, Bademlik gazinosu

MAHALLENİN YAŞLILARI
Bekir Gürel,Fadime Bulut, Safiye Bursalı, Nazlı Sağsöz, Emine Çiftçi, Raziye Karataş, Hasan Ünal, Medine Akgün, Mehmet Gümüş, Ramazan Tufan, Ahmet Çıtlık, Kadir Değirmenci, Ahmet Özden, Hüsmen balcı. İrfan Acar,Ayşe Aşık

MAHALLEDEN YETİŞENLER
İşadamları;
Nuri Acar, Mevlüt Yolcu, Mahmut Yavuz, Uğur Acar, Muammer Değirmenci, Mehmet-Ali Başaran, Nuri Özer,Mehmet Özersoy, Ali Topçu, Nuri Köse, Cihat Alkan, Mustafa Keleş, Süleyman Karataş, Muammer-Ali-Mesut Tufan, Mehmet Sağsöz, Hasan Tekin, Servet Tekin,Bilal Tekin, Bekir Sağsöz, Mehmet Kasım, Ömer Tekin, Sadettin Kuşaksız, Osman Balcı, Mustafa Cirit,Azmi-İsmet Aysal, Misilli kardeşler,Halil-Nurettin Kollak, Mesut Cirit
Yüksek öğrenim görenler;
Hikmet Koşar (öğrt) Selim Gümüş (fotoğraf sanatçısı)Ramazan Türkmen(askeri dr) Hüseyin Yamak(Denizyolları) Ayhan Atak (dr) Ramazan Ezici (dr) Özkan Topçu (tarihçi) Derya Sağsöz (Tekstil yönetimi_ABD) Emine Değirmenci (İng.öğrt)
Müzisyen;
Mustafa Topçu ve oğlu
Amatör sporcular;
Sabri Karataş (yağlı güreşçi) Emin,Ethem Kuşaksız,Aziz Kuru,Adem Çiftçi, Ahmet,Mahmut Sağsöz (futbolcu)
Belediye Başkanı;
Mehmet Tekin
Din adamları;
Hafız Şerif, Hötcetin Emin hoca,
İstiklal Savaşı Gazileri;
Mehmet oğlu Ramazan Cirit (Hacı Hafız) Osman oğlu Ömer Şenal (Uykucunun Omar)
Samancının Ali (Filistin harbine katılarak oraya yerleşmiş)
Kore Gazisi;
Hasan Yamak
Kıbrıs Gazisi;
Ali oğlu Selim Sağsöz

AİLE VE SÜLALE İSİMLERİ
Aşık Omarlar,Akıllılar, Aysallar, Böceler, Berberler, Balcılar, Canbazlar, Ciritler, Çayırlar,Çimenler, Çiftçiler,Çobanlar, Daş Omarlar, Detdetler, Dervişler, Deli Küçükler, Delikanlılar, Değirmenciler, Duyarlar,Garakuzugil, Gocallar, Gavlaklar, Gavutçular, Kelangil, Hacı Kasımlar,Hacı Sağırlar, Haytalar, Hacı Kadılar,Kahveci Selimler,Köseler, Kurular, Kaymakamlar, Keleşler, Kadıoğlugil, Köse Bekirler, Kısbetler, Murtazlar, Misilliler, Nakıslar, Omarbeygil,Sakallı Hocagil,Saraçlar, Şaşkın Memetgil, Şapçılar, Molla Üssüyüngil, Papalıgil, Topallar,Tüfekçiler, Piriler, Semerci Aligil, Tirinler, Urkuşlar, Veli Ağalar, Bozkurtlar, Yamaklar, Usuloğlugil, Şenciler, Çavuşoğlugil, Yavuzlar,Şıbakçılar

MAHALLENİN RENKLİ VE TANINMIŞ KİŞİLERİ
çolak Irza, Kahveci Selim, Çümenoğlu, Şenci Osman, Patır Amat, Uncu Kadir, Palacın Üssüyün, Sümerbank Necati, Gadder Ağa, Semerci Ali, Berber Sarı, Şaşkın Memet, Taralı, Tamburun selam, Barabara,Cıllı Memet, Washington,Tirinoğlu

MUHTAR; Durmuş Kzu
AZALAR; Ecevit Gürel,Yılmaz Şevke, Ahmet Kç,Metin Özden

MAHALLENİN İHTİYAÇLARI;

Mahalle arası yolların bakım ve onarımı,eski ve yıkık binaların gözden geçirilmesi,Veli Özer ortaokulunun öğrenci yurdu haline getirilmesi,Bademlik tepesinin canlandırılması

Araştırma: Mehmet ÇOLAK
 
Anasayfa  |  Gazetemiz  |  Haber - Duyuru  |   Kuruluş Hikayemiz   |  Vakıf Gayesi   
|  Karahallı Yönetim  |   Lehçemiz - Şivemiz   |  Mahalleler - Köyler  
|  Sülale isimleri   |    Fotoğraf Galerisi| İletişim