--ŞEHİTLERİMİZ--

                                                                                                  

Adı   Baba adı D.T. Lakabı Mahl/Köyü Sınıfı Rütbe Cephe Ölüm yeri Ö.T.
Bekir Himmet 1890 Piştavlıoğulları Merkez
----
Er Çanakkale
Karacadere
1915
Ali Hacıahmet 1877 Hacıahmetoğulları Karbasan
Piyade
Er Çanakkale
----
1915
Ali Hasan 1878 Hacıvelioğlu Külköy
Piyade
Er Çanakkale
Kanlıdere
1915
Ali Mehmet  1893 ---- Merkez
İtfaiye
Er Çanakkale
Kirtepe
1915
Ali Mehmet 1898 Ahmetoğulları Merkez
----
Er  Garp
İnönü harbi
1921
Halil Hüseyin 1887 Çelebioğulları Delihıdırlı
----
Er  Çanakkale
Anafartalar
1915
Halil Hüseyin 1892 Çalıoğulları Delihıdırlı
Piyade
Er Çanakkale
Kerevizdere
1915
Hasan Abdüllatif 1299 Küçük Mehmetler Merkez
Piyade
Er Çanakkale
Kerevizdere 
1915
Hüseyin Bekir 1883  ---- Delihıdırlı
İtfaiye
Er Çanakkale
Kirtepe
1915
Hüseyin Veli 1882 Mengeşoğlu Delihıdırlı 
Piyade
Er Çanakkale
Yassıtepe
1915
İbrahim Ali 1883 Topanoğlu Merkez
Piyade
Er Çanakkale
Seddübahir 
1915
İsmail Halil 1879 Hüdaoğlu Külköy 
Piyade
Er Çanakkale
Kanlıdere
1915
Kadir Emin --- Kocaibrahimler Delihıdırlı
Piyade
Onb. Çanakkale
Seddülbahir
1915
Mahmut Hacıali --- Çakçaklar Merkez
Piyade
Er Çanakkale
Kerevizdere
1915
Mehmet Ali 1892 Abdülkerimoğlu Merkez
İstihkam
Onb. Filistin
Süveyş kanal
1914
Mehmet Ali 1890 Karavelioğlu Delihıdırlı
---
Er Trablusgarb
Meydan harbi
1911
Mustafa Hüseyin 1889 --- Delihıdırlı
---
Er  Çanakkale
Erdek Hst.
1915
Mustafa Osman 1887 Alibeyoğlu Delihıdırlı
---
Er Çanakkale
Gelibolu
1915
Mustafa Ömer 1886 --- Kavaklı
---
Er Galiçya
Meydan harbi
1916
Osman Mollaibrahim 1887 --- Merkez
Piyade
Er Çanakkale
Kerevizdere
1915
Osman Yusuf 1876 --- Merkez
Piyade
Er Çanakkale
Sığındere
1915
Ömer Halil 1891 --- Külköy
Piyade
Onb. Çanakkale
Kirtepe
1915
Ömer Kocaali 1889 --- Delihıdırlı
Topçu
Er Çanakkale
İntepe
1915
Şerif Emin --- --- Merkez
---
Er Çanakkale
11. Fırka
1915
Veli Mehmet Ali 1891 --- Külköy
İtfaiye
Er Çanakkale
Kirtepe
1915
Veli Osman --- --- Merkez
Piyade
Başçvş Çanakkale
Arıburnu
1915
Yakup Hacıhüseyin 1871 Boranoğul. Kavaklı
Piyade
Er Çanakkale
Asmalıdere
1915
İbrahim Ali 1885 Çobanosmanoğl. Merkez --- --- Çanakkale
Seddülbahir
1915
İdris Osman 1887 Şencioğlu Merkez --- --- Çanakkale
Tekekoyu
1919
Osman Hacahmet 1888 Kuyucuoğlu Merkez --- --- Çanakkale
Seddülbahir
1915
Hafız Ali Mehmet 1889 Hacıbekiroğlu Merkez --- --- Çanakkale
Seddülbahir
1915
Mustafa Mehmet 1878 Ömeroğlu Merkez --- --- Çanakkale
Seddülbahir
1915
Ömer Mustafa 1887 Kösezade Merkez --- --- Çanakkale
Sığındere
1915
Veysel Süleyman 1888 Tahtalıoğlu Merkez --- --- Çanakkale
Lapseki Hastane
1915
Yusuf Hacıosman 1889 Çobanosmanoğl. Merkez --- --- Çanakkale
Sığındere
1915
Osman Ömer 1874 Çobaroğlu Merkez --- --- Çanakkale
Sığındere
1915
Ali Mehmet 1893 Tahtalıoğlu Merkez --- --- Askerdeşehit
1915
Mustafa Ömer 1889 Çobanosmanoğl. Merkez --- --- Hilali Ahmer Hastanesi
1915
Mustafa Ömer 1893 Köseoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1915
Paşa Ahmet 1883 Hacıteyenoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1916
Tevfik Ali 1886 Mercanoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1916
M.Nafiz Fevzi 1896 Mercanoğlu Merkez --- --- Kumlutepe'de Şehit
1916
Hasan Mustafa 1894 Tulukoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1915
Mustafa Veli 1892 Mercanoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1914
Halil Mustafa 1886 Körükçüoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1916
Ali Mehmet 1893 Tahtalıoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1915
Musa Hüseyin 1898 Musaoğlu Merkez --- --- Tekfur Dağı
1916
Ali Ahmet 1892 Zoraoğlu Merkez --- --- Cabakkuyu
1916
Mustafa Hüseyin 1898 Kayalıoğlu Merkez --- --- Palu Hastanesi
1916
Osman Hüseyin 1893 Mollaosmanoğl. Merkez --- --- Askerde Şehit
1916
İbrahim Mustafa 1896 Bozokluoğlu Merkez --- --- Askerde İmhadan
1916
Hüseyin Mehmet 1874 Türkmenoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1915
Mehmet Hasan 1896 Tokuluoğlu Merkez --- --- Palu Hastanesi
1917
Hüseyin Ahmet 1895 Zoraoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1916
Mustafa Mehmet 1895 Berberoğlu Merkez --- --- Askerde Hastalıktan
1916
Mustafa Abdulhey 1895 Sakinoğlu Merkez --- --- Askerde İmhadan
1916
Hasan Mustafa 1894 Haliloğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1915
Hafızali Ahmet 1896 Hacısarıoğlu Merkez --- --- Cabaklu'da Şehit
1916
Veli M.Ali 1896 Murtazaoğlu Merkez --- --- Cabaklu'da Şehit
1916
Mevlüt Mehmet 1888 Tulukoğlu Merkez --- --- Afyon Hastanesi
1916
Yusuf Mehmet 1896 Canbazoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1918
Bayram Ahmet 1897 İncekaraoğl. Merkez --- --- Askerde Şehit
1917
Emin Hasan 1897 Moroğlu Merkez --- --- Şam'da Şehit
1917
Hasan Hüseyin 1894 Osmanbeyoğlu Merkez --- --- Askerde Zatürreden
1918
Hüseyin Zekariya 1897 Hacıalioğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1918
Osman Hüseyin 1883 Dabazoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1918
Mehmet Ömer 1879 Alikömeoğl. Merkez --- --- Askerde Zayiat
1918
Selim İbrahim 1879 Meciroğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1918
Bekir Ali 1895 Zoraoğlu Merkez --- --- Tekirdağ Hastanesi
1919
Ahmet Ali 1891 Zoraoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1916
Hacıali Mehmet 1879 Hacıselimoğl. Merkez --- --- Askerde Şehit
1916
Himmet Hasan 1883 Eskicioğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
---
Ali Hacıahmet 1881 Kocaoğlu Merkez --- --- Askerde Şehit
1915
Ahmet Osman 1880 Tulukoğlu Merkez --- --- Musul'da Şehit
1917
Mahmut Ahmet 1892 Rahmetioğlu Merkez --- --- Kafkasya'da Şehit
1917
                   
 
-- KAYITLARA GEÇMEYEN ŞEHİTLERİMİZ --

Lakabı ve Adı

Cephe ve Savaş 
Ölüm Yeri

Derviş Mustafa                

Yunan İşgali Bulkaz-Cabar
Kelağaların İbrahim   
Sarıkamış Harekatı Allahüekber dağları
Hafız Nebi Bilinmiyor Bilinmiyor
Çolakhasanoğlu Hacıali Çanakkale Çanakkale
Şimdioğlu Ali 
Çanakkale Çanakkale
Topalların Osman Çanakkale Çanakkale
Çakçakoğlu İrfan Çanakkale Çanakkale
Hacemoğlu Hasan Çanakkale Çanakkale
Keçezade Şerif Çavuş Çanakkale Çanakkale
Muharremoğlu Raşit Çanakkale Çanakkale
İsmillerin Ahmet Kafkas Bilinmiyor
Bektenoğlu Battal Bilinmiyor Bilinmiyor
Misillioğlu Mustafa  Çanakkale Çanakkale
Çayırlardan Mehmet Çanakkale Çanakkale
Çayırlardan Arif Çanakkale Çanakkale
Çayırlardan Mehmet Çanakkale Çanakkale
İdrislerin Abdullah Yunan İşgalinde Karahallı
Mercanoğlu Süleyman Bilinmiyor Bilinmiyor
Mercanoğlu  Reşit Bilinmiyor Bilinmiyor
Kunduracı Mercan Mustafa’nın oğlu Bilinmiyor Bilinmiyor
Kunduracı Mercan Kamil’in oğlu Bilinmiyor Bilinmiyor
     
Not:
Kayıtlarda adı geçmeyen şehitlerimizin isimleri Karahallı Gazetesi’nde hayat hikayesini yazdığımız yaşlı büyüklerimizden öğrenilerek kayıt altına alınmıştır.
Hazırlayan:
Mehmet Çolak
 

 

 
 
 
Anasayfa  |  Gazetemiz  |  Haber - Duyuru  |   Kuruluş Hikayemiz   |  Vakıf Gayesi   
|  Vakf Yönetimi  |   Lehçemiz - Şivemiz   |  Mahalleler - Köyler  
|  Sülale isimleri   |    Fotoğraf Galerisi| İletişim