-- KARAHALLILAR VAKFININ GAYESİ --

Karahallı içinde ve dışındaki Karahallıların tanışması, kaynaşması, yardımlaşması,yükselmesini temin etmek,Karahallı dışındaki Karahallıların ilçe ve köyleri ile ilgili irtibat ve yardımlaşmasını sağlayarak Karahallı ve Karahallıyı manen ve maddeten geliştirmektir.
Bu cümleden olarak:

  1. İstanbul’da, Karahallı’da ve başka şehirlerde lokaller,talebe yurtları,misafirhaneler,danışma büroları açmak ve işletmek.   Toplantılar,seminerler,konferanslar,kurslar,yarışmalar tertip edip ilginç araştırmalar yaptırmak,yayınlarda bulunmak. Gerektiğinde belediyenin,il özel idaresinin ve devletin gerçekleştirmek istediği kamu yararına olan sağlık tesisleri,okullar,yurtlar,huzurevleri,aşevleri,camiler,Kuran kursları, kütüphaneler,dershaneler, laboratuarlar,çalışma ve spor tesisleri,yol,gölet, sulama ve kanalizasyon,elektrik,haberleşme şebekeleri,her türlü tesisin ve faydalı sosyal faaliyetin yapılmasına yardımcı olmak veya doğrudan yapmak, bunlar için gerektiğinde yurt içinde veya dışında ilaç,alet.personel ve kaynak temin etmek.
  2. Karahallı ilçesinin ve köylerinin mahalli,özel ve kamu kurum,kuruluş ve idarecileri ile vakfın amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunan başka resmi veya özel kuruluş ve şahıslarla işbirliği yapmak,yardımcı olmak,onlara yardım etmek,onlardan yardım temin etmek.
  3. Öğrencilere ve ilim adamlarına,yurt içi ve yurt dışı tahsil,doktora,araştırma bursları vermek,teşvik etmek,eğitim kurumları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,yardımcı olmak ve müşterek tesisler kurmak.
  4. Fakir hastalara ve düşkünlere tedavi ve ilaç yardımında bulunmak,muayene ve tedavilerine yardımcı olmak.İşsizliği azaltmak ve iş arayanlara yardımcı olmak,meslek kazandırma ve geliştirmekle ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak
  5. Vakıf bu gayesini yerine getirmek için bağış toplayabilir,hisse senetleri ve her türlü menkul kıymetleri alıp satabilir. Bunların gelirlerini vakıf amacı doğrultusunda sarf edebilir ve bu amaçla personel istihdam edebilir.

      Mal varlığını artırmak amacı ile tasarruf ettiği kıymetlerle şirket kurabilir veya katılabilir. Türk medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflarla ilgili tüzüğün 37.maddesi ile sınırlanan yönetim idare masrafları ve vakıf gelirlerini artırmak için yapılan yatırımlar dışında kalan vakıf amaçları için sarf edilebilir. Velhasıl vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli gördüğü bütün teşebbüs,tasarruf,temellük ve sözleşme işlemleri icra hususunda medeni kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN İDARE ORGANLARI

Vakfın idare organlarında bizzat veya ataları dolayısıyla,sıhri veya kan bağı yolu ile Karahallı ilçesi  ile ilgili olanlar görev yapabilirler.

1)   Genel Kurul
2)   Yönetim Kurulu
3)   Denetleme Kurulu


 
 
Anasayfa  |  Gazetemiz  |  Haber - Duyuru  |   Kuruluş Hikayemiz   |  Vakıf Gayesi   
|  Vakıf Yönetimi  |   Lehçemiz - Şivemiz   |  Mahalleler - Köyler  
|  Sülale isimleri   |    Fotoğraf Galerisi|İletişim